נטילת אסכרקס אינה מחייבת אכילת ארוחה מלאה. ניתן ליטול גם לפני ארוחה קלה ואף פחות מכך. במידה ולא אוכלים דבר- לא נוטלים (לא מומלץ).
הוראות שימוש באסכרקס